Det frie Gymnasium پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
تیر ۶
17 h 30 min
۴:۲۷ قبل‌ازظهر
۹:۵۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
61°
61°
91%
0 in
284
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
61°
61°
91%
0 in
278
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
61°
61°
91%
0 in
276
7
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
61°
61°
93%
0 in
281
7
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
94%
0 in
280
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
94%
0 in
276
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
93%
0 in
271
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
63°
63°
88%
0 in
276
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
64°
66°
83%
0 in
277
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
66°
68°
79%
0 in
274
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
66°
68°
74%
0 in
270
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
68°
70°
70%
0 in
267
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
70°
72°
70%
0 in
265
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 10%
۱ بعدازظهر
d100
70°
72°
71%
0 in
265
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۲ بعدازظهر
d100
72°
75°
71%
0 in
266
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 13%
۳ بعدازظهر
d100
72°
73°
68%
0 in
269
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۴ بعدازظهر
d200
72°
73°
66%
0 in
273
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۵ بعدازظهر
d200
72°
73°
63%
0 in
276
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
72°
73°
65%
0 in
281
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
70°
72°
68%
0 in
285
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
70%
0 in
290
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d000
66°
68°
73%
0 in
284
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
66°
76%
0 in
277
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
79%
0 in
267
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Det frie Gymnasium را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه