Konzerthaus Kopenhagen پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
سه‌شنبه
خرداد ۲۵
17 h 29 min
۴:۲۵ قبل‌ازظهر
۹:۵۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
61°
59°
77%
0 in
291
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
59°
57°
79%
0 in
298
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
57°
54°
73%
0 in
305
13
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
55°
52°
73%
0 in
304
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
55°
52°
75%
0 in
302
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d300
54°
50°
75%
0 in
301
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
55°
54°
75%
0 in
301
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
57°
55°
73%
0 in
302
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
59°
57°
68%
0 in
303
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
61°
59°
61%
0 in
301
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
63°
61°
55%
0 in
300
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
64°
64°
51%
0 in
299
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
64°
64°
47%
0 in
298
13
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
64°
64°
46%
0 in
298
16
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
64°
64°
45%
0 in
298
16
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
64°
64°
46%
0 in
298
16
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
66°
66°
47%
0 in
299
13
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
66°
66°
47%
0 in
299
13
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
64°
64°
47%
0 in
299
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
64°
64°
48%
0 in
300
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
64°
64°
50%
0 in
300
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d100
61°
59°
54%
0 in
297
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
59°
59°
57%
0 in
293
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
57°
55°
61%
0 in
287
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Konzerthaus Kopenhagen را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه