Dallas-Fort Worth-Arlington, TX پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
شنبه
اسفند ۹
11 h 25 min
۶:۵۸ قبل‌ازظهر
۶:۲۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
48°
48°
89%
0 in
168
2
ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
50°
50°
91%
0 in
143
2
تا قسمتی ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n200
50°
50°
93%
0 in
144
2
تا قسمتی ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
50°
48°
95%
0 in
148
4
ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی 12%
۴ قبل‌ازظهر
n300
50°
50°
95%
0 in
130
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 26%
۵ قبل‌ازظهر
n310
52°
50°
96%
0.01 in
113
4
ابری و باران سبک
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 47%
۶ قبل‌ازظهر
n420
52°
50°
96%
0.04 in
120
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 61%
۷ قبل‌ازظهر
d420
52°
50°
96%
0.01 in
120
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 53%
۸ قبل‌ازظهر
d400
54°
52°
96%
0 in
120
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 28%
۹ قبل‌ازظهر
d410
55°
54°
93%
0 in
120
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
57°
55°
96%
0.01 in
128
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 43%
۱۱ قبل‌ازظهر
d410
61°
59°
92%
0 in
135
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 56%
۰ بعدازظهر
d430
63°
61°
84%
0.11 in
140
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 83%
۱ بعدازظهر
d430
64°
66°
89%
0.07 in
150
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 89%
۲ بعدازظهر
d240
64°
66°
89%
0.04 in
161
11
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 89%
۳ بعدازظهر
d240
68°
70°
75%
0.01 in
170
11
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 82%
۴ بعدازظهر
d240
70°
73°
81%
0.02 in
173
11
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 58%
۵ بعدازظهر
d320
70°
73°
76%
0.01 in
177
11
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 39%
۶ بعدازظهر
d300
68°
70°
75%
0 in
180
11
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 17%
۷ بعدازظهر
n300
68°
70°
71%
0 in
180
11
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n300
68°
70°
73%
0 in
180
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
68°
72°
82%
0 in
180
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
66°
68°
75%
0 in
180
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
64°
66°
77%
0 in
180
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Dallas-Fort Worth-Arlington را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه