Bridges Academy at Melrose, CA پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
دوشنبه
اردیبهشت ۲۰
14 h 3 min
۶:۰۳ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
83%
0 in
266
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
83%
0 in
273
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
83%
0 in
280
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
83%
0 in
287
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
82%
0 in
293
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
84%
0 in
300
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
84%
0 in
313
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
55°
55°
83%
0 in
327
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
80%
0 in
340
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
73%
0 in
334
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
66%
0 in
331
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
59%
0 in
330
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
68°
68°
56%
0 in
317
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
68°
68°
56%
0 in
307
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
70°
72°
56%
0 in
300
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
70°
72°
55%
0 in
293
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
70°
70°
53%
0 in
287
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
70°
70°
53%
0 in
280
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
68°
68°
56%
0 in
278
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
64°
64°
61%
0 in
275
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
61°
61°
68%
0 in
270
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
59°
59°
70%
0 in
263
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
59°
59°
68%
0 in
253
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
59°
59°
68%
0 in
240
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Bridges Academy at Melrose را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه