Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Aura Post Office (historical), MI پیش بینی ساعتی

دوشنبه
شهریور ۲۹
12 h 18 min
۷:۳۷ قبل‌ازظهر ۷:۳۷
۷:۵۵ بعدازظهر ۱۹:۵۵
۱ بعدازظهر ۱۳
شفاف
81 +27 82 +28 58%
0 in 0 mm
S 13 22 6
شفاف
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر ۱۴
غالباً شفاف
81 +27 82 +28 56%
0 in 0 mm
S 16 25 7
غالباً شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر ۱۵
غالباً شفاف
81 +27 82 +28 55%
0 in 0 mm
S 16 25 7
غالباً شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر ۱۶
غالباً شفاف
81 +27 82 +28 58%
0 in 0 mm
S 18 29 8
غالباً شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
غالباً شفاف
81 +27 82 +28 62%
0 in 0 mm
S 16 25 7
غالباً شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
غالباً شفاف
79 +26 79 +26 64%
0 in 0 mm
S 16 25 7
غالباً شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
غالباً شفاف
75 +24 75 +24 72%
0 in 0 mm
S 16 25 7
غالباً شفاف
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
ابری
73 +23 73 +23 80%
0 in 0 mm
S 16 25 7
ابری
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری و باران سبک
72 +22 72 +22 84%
0.01 in 0.3 mm
S 18 29 8
ابری و باران سبک
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 14%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری و باران سبک
70 +21 70 +21 88%
0.01 in 0.2 mm
S 20 32 9
ابری و باران سبک
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی 24%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر و باران سبک
70 +21 70 +21 86%
0 in 0.1 mm
S 20 32 9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی 33%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings