Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Davisburg Elementary School, MI پیش بینی ساعتی

یکشنبه
شهریور ۲۸
12 h 19 min
۷:۱۷ قبل‌ازظهر ۷:۱۷
۷:۳۷ بعدازظهر ۱۹:۳۷
۴ بعدازظهر ۱۶
شفاف
77 +25 77 +25 56%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر ۱۷
شفاف
79 +26 79 +26 56%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر ۱۸
شفاف
77 +25 77 +25 58%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر ۱۹
شفاف
73 +23 73 +23 64%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر ۲۰
شفاف
70 +21 70 +21 69%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
شفاف
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر ۲۱
تا قسمتی ابری
66 +19 66 +19 70%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
ابری
64 +18 64 +18 72%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
ابری
63 +17 63 +17 72%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings