Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Davisburg Elementary School, MI پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 13 min
۷:۲۰ قبل‌ازظهر ۷:۲۰
۷:۳۳ بعدازظهر ۱۹:۳۳
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر و باران سبک
72 +22 73 +23 87%
0 in 0.1 mm
W 7 11 3
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 74%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر و رگبار
73 +23 75 +24 94%
0.02 in 0.5 mm
NW 4 7 2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 83%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر و رگبار
70 +21 72 +22 96%
0.03 in 0.7 mm
NW 4 7 2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 85%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر و باران
66 +19 66 +19 96%
0.11 in 2.7 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 87%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر و باران
64 +18 64 +18 96%
0.36 in 9.2 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 90%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر و باران
63 +17 63 +17 93%
0.36 in 9.2 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر و باران
61 +16 61 +16 95%
0.14 in 3.6 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر و باران
59 +15 59 +15 93%
0.14 in 3.6 mm
NE 13 22 6
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی > 90%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings