Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Department of Veterans Affairs Detroit Medical Center, MI پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 13 min
۷:۱۸ قبل‌ازظهر ۷:۱۸
۷:۳۱ بعدازظهر ۱۹:۳۱
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر و باران
70 +21 72 +22 94%
0.25 in 6.4 mm
N 7 11 3
پوشیده از ابر و باران
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر و باران
68 +20 68 +20 93%
0.23 in 5.8 mm
N 9 14 4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر و باران
68 +20 70 +21 94%
0.18 in 4.7 mm
N 11 18 5
پوشیده از ابر و باران
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی > 90%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings