Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Active warnings 1 هشدار آب و هوایی فعال ادامه مطلب

Department of Veterans Affairs Detroit Medical Center, MI پیش بینی ساعتی

سه‌شنبه
شهریور ۳۰
12 h 13 min
۷:۱۸ قبل‌ازظهر ۷:۱۸
۷:۳۱ بعدازظهر ۱۹:۳۱
۰ بعدازظهر ۱۲
ابری
77 +25 77 +25 67%
0 in 0 mm
SW 18 29 8
ابری
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 18%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری
77 +25 77 +25 63%
0 in 0 mm
SW 16 25 7
ابری
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی 24%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر
79 +26 79 +26 59%
0 in 0 mm
SW 13 22 6
پوشیده از ابر
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی 30%
۳ بعدازظهر ۱۵
پوشیده از ابر و باران
77 +25 77 +25 65%
0.14 in 3.5 mm
S 13 22 6
پوشیده از ابر و باران
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی 38%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر و رگبار
77 +25 77 +25 67%
0.02 in 0.6 mm
S 13 22 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 47%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر و رگبار
77 +25 77 +25 68%
0.02 in 0.6 mm
S 9 14 4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 34 mph 54 kmh 15 m/s
احتمال بارندگی 55%
۶ بعدازظهر ۱۸
ابری و رگبار
75 +24 75 +24 76%
0.02 in 0.4 mm
S 9 14 4
ابری و رگبار
تندباد 29 mph 47 kmh 13 m/s
احتمال بارندگی 63%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر و باران
73 +23 75 +24 86%
0.1 in 2.4 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 71%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
72 +22 73 +23 92%
0.09 in 2.3 mm
S 7 11 3
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 79%
۹ بعدازظهر ۲۱
پوشیده از ابر و باران
72 +22 73 +23 94%
0.15 in 3.9 mm
SW 4 7 2
پوشیده از ابر و باران
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 84%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
70 +21 72 +22 94%
0.14 in 3.7 mm
NW 11 18 5
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 31 mph 50 kmh 14 m/s
احتمال بارندگی 89%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
پوشیده از ابر و باران
64 +18 64 +18 94%
0.08 in 2 mm
N 16 25 7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 36 mph 58 kmh 16 m/s
احتمال بارندگی > 90%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings