Ledyard Fire Marshal's Office, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 26 min
۵:۴۰ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n430
66°
70°
99%
0.12 in
214
18
پوشیده از ابر و باران
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ قبل‌ازظهر
n320
64°
66°
98%
0.03 in
234
20
ابری و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ قبل‌ازظهر
n220
66°
70°
98%
0.01 in
247
16
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
98%
0 in
262
13
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
97%
0 in
276
11
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 90%
۵ قبل‌ازظهر
n000
66°
70°
97%
0 in
276
9
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 87%
۶ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
96%
0 in
275
9
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 60%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
95%
0 in
278
9
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 34%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
92%
0 in
279
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
85%
0 in
294
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
75°
79°
76%
0 in
305
11
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
77°
81°
66%
0 in
302
11
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
79°
81°
60%
0 in
300
11
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
81°
82°
54%
0 in
299
11
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
81°
81°
50%
0 in
299
11
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
81°
81°
47%
0 in
299
11
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
81°
81°
46%
0 in
299
11
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
79°
79°
49%
0 in
303
11
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
75°
77°
55%
0 in
312
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
72°
73°
57%
0 in
327
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
68°
55%
0 in
320
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
66°
66°
58%
0 in
306
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
63°
63°
64%
0 in
299
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
68%
0 in
297
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Ledyard Fire Marshal's Office را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه