Ledyard Fire Marshal's Office, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
جمعه
مرداد ۸
14 h 26 min
۵:۴۰ قبل‌ازظهر
۸:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n430
63°
63°
99%
0.06 in
163
4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 47 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ قبل‌ازظهر
n440
66°
70°
99%
0.32 in
190
18
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 54 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ قبل‌ازظهر
n430
66°
70°
99%
0.53 in
209
25
پوشیده از ابر و باران
تندباد 60 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ قبل‌ازظهر
n430
66°
70°
97%
0.06 in
258
20
پوشیده از ابر و باران
تندباد 58 mph
احتمال بارندگی 88%
۴ قبل‌ازظهر
n400
64°
66°
97%
0 in
274
13
پوشیده از ابر
تندباد 58 mph
احتمال بارندگی 77%
۵ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
97%
0 in
276
11
غالباً شفاف
تندباد 58 mph
احتمال بارندگی 67%
۶ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
95%
0 in
280
9
شفاف
تندباد 45 mph
احتمال بارندگی 47%
۷ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
94%
0 in
276
9
شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 27%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
90%
0 in
278
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
72°
75°
84%
0 in
286
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
73°
77°
77%
0 in
290
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
77°
81°
69%
0 in
282
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
79°
82°
62%
0 in
293
13
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
81°
82°
59%
0 in
292
13
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
81°
82°
54%
0 in
293
13
شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
81°
82°
53%
0 in
299
13
شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
81°
82°
53%
0 in
299
13
شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
79°
81°
54%
0 in
300
13
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
75°
77°
58%
0 in
304
11
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
72°
73°
62%
0 in
307
11
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
70°
72°
59%
0 in
312
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
66°
68°
59%
0 in
312
9
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
63°
63°
66%
0 in
297
7
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
59°
69%
0 in
296
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Ledyard Fire Marshal's Office را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه