Ledyard Fire Marshal's Office, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
یکشنبه
مرداد ۱۰
14 h 22 min
۵:۴۲ قبل‌ازظهر
۸:۰۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
61°
61°
87%
0 in
302
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
87%
0 in
299
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
88%
0 in
309
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
90%
0 in
322
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
92%
0 in
349
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
94%
0 in
26
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
91%
0 in
32
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
88%
0 in
45
0
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
85%
0 in
86
0
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
68°
70°
78%
0 in
195
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
72°
75°
71%
0 in
202
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
73°
75°
65%
0 in
204
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
75°
77°
64%
0 in
196
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 10%
۱ بعدازظهر
d200
75°
77°
64%
0 in
189
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 15%
۲ بعدازظهر
d200
75°
77°
64%
0 in
183
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 20%
۳ بعدازظهر
d300
73°
77°
69%
0 in
182
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۴ بعدازظهر
d300
73°
77°
74%
0 in
180
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 18%
۵ بعدازظهر
d400
72°
75°
79%
0 in
179
7
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 16%
۶ بعدازظهر
d300
70°
73°
81%
0 in
176
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۷ بعدازظهر
d300
68°
72°
83%
0 in
173
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 21%
۸ بعدازظهر
d200
66°
68°
85%
0 in
171
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 23%
۹ بعدازظهر
n200
66°
68°
85%
0 in
162
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 30%
۱۰ بعدازظهر
n200
64°
66°
86%
0 in
150
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 38%
۱۱ بعدازظهر
n200
63°
63°
87%
0 in
136
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 45%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Ledyard Fire Marshal's Office را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه