Citizens Volunteer Hose Company 6, CT پیش بینی ساعتی

  • پنجشنبه
  • جمعه
  • شنبه
  • یکشنبه
  • دوشنبه
  • سه‌شنبه
  • چهارشنبه
  • پنجشنبه
  • جمعه
  • شنبه
جمعه
مرداد ۱۵
14 h 11 min
۵:۵۳ قبل‌ازظهر
۸:۰۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
96%
0 in
198
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
97%
0 in
224
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
97%
0 in
229
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
97%
0 in
239
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
97%
0 in
250
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
96%
0 in
258
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
95%
0 in
261
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
92%
0 in
269
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
81%
0 in
279
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
70%
0 in
282
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
77°
79°
54%
0 in
273
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
81°
81°
43%
0 in
268
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
82°
82°
37%
0 in
268
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
84°
84°
33%
0 in
264
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
86°
86°
30%
0 in
263
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
86°
86°
29%
0 in
258
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
88°
88°
28%
0 in
260
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
88°
88°
29%
0 in
226
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
84°
86°
50%
0 in
189
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
81°
84°
62%
0 in
193
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
79°
82°
70%
0 in
179
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
75°
79°
73%
0 in
173
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
72°
75°
76%
0 in
173
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
70°
73°
81%
0 in
178
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

    این مکان را اضافه کن
    favourites
    آیا می‌خواهید Citizens Volunteer Hose Company 6 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
    اضافه