Citizens Volunteer Hose Company 6, CT پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
چهارشنبه
مرداد ۶
14 h 30 min
۵:۴۴ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
70°
73°
84%
0 in
355
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 32%
۱ قبل‌ازظهر
n310
70°
73°
86%
0.01 in
357
4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 38%
۲ قبل‌ازظهر
n220
68°
72°
93%
0.06 in
341
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 44%
۳ قبل‌ازظهر
n310
66°
70°
99%
0 in
334
2
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 47%
۴ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
99%
0 in
320
2
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 50%
۵ قبل‌ازظهر
n100
64°
68°
99%
0 in
274
2
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 54%
۶ قبل‌ازظهر
d310
66°
70°
97%
0.01 in
288
4
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 48%
۷ قبل‌ازظهر
d340
68°
72°
97%
0.06 in
294
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 43%
۸ قبل‌ازظهر
d210
70°
75°
95%
0.01 in
326
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 37%
۹ قبل‌ازظهر
d210
70°
73°
89%
0 in
345
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 44%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
72°
75°
81%
0 in
335
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 50%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
73°
77°
73%
0 in
323
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 57%
۰ بعدازظهر
d100
77°
81°
68%
0 in
329
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 62%
۱ بعدازظهر
d210
77°
81°
68%
0 in
331
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 67%
۲ بعدازظهر
d210
79°
82°
67%
0 in
324
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 72%
۳ بعدازظهر
d210
77°
81°
72%
0 in
335
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 70%
۴ بعدازظهر
d210
77°
81°
72%
0 in
339
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 67%
۵ بعدازظهر
d210
75°
79°
74%
0 in
355
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 65%
۶ بعدازظهر
d100
75°
79°
78%
0 in
15
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 61%
۷ بعدازظهر
d100
72°
75°
84%
0 in
42
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 57%
۸ بعدازظهر
d100
70°
73°
87%
0 in
63
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 52%
۹ بعدازظهر
n100
68°
72°
89%
0 in
67
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 40%
۱۰ بعدازظهر
n000
66°
70°
96%
0 in
71
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 27%
۱۱ بعدازظهر
n000
66°
70°
97%
0 in
74
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 14%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Citizens Volunteer Hose Company 6 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه