Citizens Volunteer Hose Company 6, CT پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
شنبه
مرداد ۹
14 h 24 min
۵:۴۷ قبل‌ازظهر
۸:۱۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
68%
0 in
308
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
57°
55°
69%
0 in
301
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n200
57°
55°
69%
0 in
293
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
73%
0 in
293
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
54°
52°
77%
0 in
309
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
54°
52°
78%
0 in
325
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
54°
54°
80%
0 in
322
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
83%
0 in
290
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
75%
0 in
313
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
64°
64°
60%
0 in
327
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
52%
0 in
326
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
70°
70°
48%
0 in
324
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
72°
72°
46%
0 in
315
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
72°
72°
47%
0 in
308
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
73°
73°
45%
0 in
301
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
75°
75°
44%
0 in
298
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
75°
75°
43%
0 in
303
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
77°
77°
42%
0 in
302
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
75°
75°
51%
0 in
291
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
70°
72°
59%
0 in
313
4
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
66°
68°
68%
0 in
344
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
63°
63°
73%
0 in
337
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
61°
61°
77%
0 in
328
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
82%
0 in
315
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Citizens Volunteer Hose Company 6 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه