Citizens Volunteer Hose Company 6, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
14 h 18 min
۵:۵۰ قبل‌ازظهر
۸:۰۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
80%
0 in
10
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
63°
63°
82%
0 in
7
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n200
63°
63°
84%
0 in
5
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
61°
61°
86%
0 in
12
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
87%
0 in
21
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
89%
0 in
29
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
61°
61°
86%
0 in
32
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
84%
0 in
34
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
81%
0 in
37
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
76%
0 in
48
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
70°
72°
70%
0 in
60
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
72°
73°
65%
0 in
71
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d310
73°
75°
63%
0 in
71
4
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 14%
۱ بعدازظهر
d310
73°
75°
62%
0 in
71
2
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%
۲ بعدازظهر
d310
73°
75°
60%
0 in
70
2
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 28%
۳ بعدازظهر
d300
75°
77°
63%
0 in
89
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 32%
۴ بعدازظهر
d300
75°
79°
66%
0 in
104
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 37%
۵ بعدازظهر
d300
75°
79°
69%
0 in
115
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 42%
۶ بعدازظهر
d300
73°
77°
75%
0 in
126
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 38%
۷ بعدازظهر
d300
72°
75°
81%
0 in
140
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 34%
۸ بعدازظهر
d300
72°
77°
88%
0 in
158
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 30%
۹ بعدازظهر
n300
68°
72°
90%
0 in
156
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 29%
۱۰ بعدازظهر
n300
66°
70°
92%
0 in
154
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 27%
۱۱ بعدازظهر
n200
64°
66°
94%
0 in
152
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 25%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Citizens Volunteer Hose Company 6 را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه