Calvary Temple Holiness Church, TX پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
سه‌شنبه
اردیبهشت ۲۸
13 h 54 min
۶:۲۶ قبل‌ازظهر
۸:۲۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
72°
77°
94%
0 in
181
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 23%
۱ قبل‌ازظهر
n410
72°
77°
95%
0.01 in
188
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 52%
۲ قبل‌ازظهر
n310
72°
77°
95%
0.01 in
179
9
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 61%
۳ قبل‌ازظهر
n320
72°
77°
95%
0.01 in
173
11
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 83%
۴ قبل‌ازظهر
n220
70°
75°
95%
0.07 in
167
13
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ قبل‌ازظهر
n320
70°
75°
95%
0.02 in
157
9
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 78%
۶ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
94%
0 in
129
4
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 17%
۷ قبل‌ازظهر
d300
68°
72°
95%
0 in
66
4
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 14%
۸ قبل‌ازظهر
d400
70°
75°
94%
0 in
95
7
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 15%
۹ قبل‌ازظهر
d400
72°
77°
94%
0 in
106
11
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
72°
77°
92%
0.01 in
112
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 44%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
72°
77°
92%
0.02 in
125
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 60%
۰ بعدازظهر
d300
73°
79°
89%
0 in
141
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 39%
۱ بعدازظهر
d320
73°
79°
85%
0.02 in
156
13
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 75%
۲ بعدازظهر
d220
73°
79°
91%
0.12 in
147
16
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر
d340
73°
79°
92%
0.19 in
140
16
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d340
73°
79°
90%
0.07 in
135
18
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d240
77°
82°
86%
0 in
141
18
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 35%
۶ بعدازظهر
d440
72°
77°
90%
0.12 in
149
16
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 90%
۷ بعدازظهر
d340
72°
77°
89%
0.02 in
157
16
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 67%
۸ بعدازظهر
d300
70°
73°
89%
0 in
157
11
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n400
68°
72°
91%
0 in
158
9
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n400
68°
72°
91%
0 in
161
4
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n400
68°
72°
92%
0 in
161
7
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 38%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Calvary Temple Holiness Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه