Autumn Ridge, VA پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
یکشنبه
اردیبهشت ۱۹
14 h 4 min
۶:۰۴ قبل‌ازظهر
۸:۰۸ بعدازظهر
۷ قبل‌ازظهر
d300
45°
45°
71%
0 in
235
0
ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
48°
48°
65%
0 in
230
0
ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
52°
52°
61%
0 in
194
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
54°
54°
57%
0 in
160
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
57°
55°
50%
0 in
160
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
61°
59°
44%
0 in
170
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۱ بعدازظهر
d200
64°
64°
39%
0 in
180
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
66°
66°
37%
0 in
180
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
70°
70°
37%
0 in
185
13
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
72°
72°
37%
0 in
190
13
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
72°
72°
40%
0 in
190
13
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
72°
72°
46%
0 in
190
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
70°
70°
53%
0 in
190
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
68°
70°
60%
0 in
185
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
68°
70°
62%
0 in
200
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
68°
68°
54%
0 in
210
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
68°
68°
52%
0 in
225
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Autumn Ridge را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه