Autumn Ridge, VA پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
یکشنبه
اردیبهشت ۱۹
14 h 4 min
۶:۰۴ قبل‌ازظهر
۸:۰۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
46°
46°
64%
0 in
320
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
46°
46°
69%
0 in
320
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
46°
46°
70%
0 in
320
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
45°
45°
71%
0 in
314
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
43°
43°
73%
0 in
307
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
45°
45°
70%
0 in
300
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n300
45°
45°
72%
0 in
288
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d310
46°
46°
75%
0.01 in
267
0
ابری و باران سبک
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 35%
۸ قبل‌ازظهر
d310
48°
48°
77%
0 in
235
0
ابری و باران سبک
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 13%
۹ قبل‌ازظهر
d310
52°
52°
69%
0 in
196
2
ابری و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
54°
54°
64%
0 in
185
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
55°
55°
60%
0 in
181
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۰ بعدازظهر
d310
57°
55°
58%
0.01 in
180
7
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 56%
۱ بعدازظهر
d220
61°
61°
54%
0.02 in
180
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 81%
۲ بعدازظهر
d220
61°
59°
60%
0.02 in
180
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 71%
۳ بعدازظهر
d200
63°
63°
57%
0 in
180
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 15%
۴ بعدازظهر
d210
64°
64°
55%
0.01 in
180
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 41%
۵ بعدازظهر
d320
63°
63°
62%
0.02 in
180
9
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 43%
۶ بعدازظهر
d320
63°
63°
69%
0.01 in
180
9
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 55%
۷ بعدازظهر
d300
63°
63°
74%
0 in
180
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
63°
63°
78%
0 in
180
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
61°
61°
79%
0 in
187
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
61°
61°
83%
0 in
194
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
59°
59°
86%
0 in
200
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Autumn Ridge را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه