Aquinas Montessori School, VA پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
اردیبهشت ۲۹
14 h 23 min
۵:۵۳ قبل‌ازظهر
۸:۱۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
65%
0 in
187
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
55°
54°
67%
0 in
189
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
54°
52°
68%
0 in
192
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
73%
0 in
204
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
78%
0 in
218
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
80%
0 in
232
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
52°
50°
82%
0 in
239
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
55°
55°
76%
0 in
250
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
65%
0 in
263
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
56%
0 in
260
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
73°
73°
49%
0 in
255
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
79°
79°
44%
0 in
245
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
82°
82°
38%
0 in
209
0
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
84°
84°
31%
0 in
158
0
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
84°
84°
28%
0 in
134
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
84°
84°
26%
0 in
128
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
84°
84°
23%
0 in
123
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
84°
84°
22%
0 in
119
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
82°
82°
26%
0 in
139
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
81°
81°
36%
0 in
147
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
73°
73°
46%
0 in
151
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
68°
68°
53%
0 in
164
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
66°
66°
56%
0 in
181
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
61°
61°
59%
0 in
200
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Aquinas Montessori School را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه