Chase Park, TX پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
جمعه
مرداد ۸
13 h 35 min
۶:۳۸ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
82°
91°
92%
0 in
172
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
81°
90°
92%
0 in
184
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
81°
90°
92%
0 in
200
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
81°
90°
91%
0 in
229
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۴ قبل‌ازظهر
n310
81°
90°
93%
0 in
248
2
ابری و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 15%
۵ قبل‌ازظهر
n410
81°
90°
95%
0 in
313
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 20%
۶ قبل‌ازظهر
n400
81°
90°
96%
0 in
354
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 25%
۷ قبل‌ازظهر
d300
81°
90°
93%
0 in
32
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 30%
۸ قبل‌ازظهر
d320
82°
91°
88%
0.03 in
142
2
ابری و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 29%
۹ قبل‌ازظهر
d200
84°
93°
85%
0 in
151
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
86°
95°
82%
0 in
149
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 27%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
88°
97°
82%
0 in
136
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 23%
۰ بعدازظهر
d100
88°
97°
81%
0 in
131
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 19%
۱ بعدازظهر
d210
90°
99°
79%
0 in
130
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۲ بعدازظهر
d210
90°
97°
77%
0 in
137
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 18%
۳ بعدازظهر
d000
91°
100°
76%
0 in
150
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 20%
۴ بعدازظهر
d100
91°
99°
74%
0 in
162
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 23%
۵ بعدازظهر
d100
91°
99°
73%
0 in
176
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 21%
۶ بعدازظهر
d100
90°
97°
75%
0 in
182
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 18%
۷ بعدازظهر
d100
88°
95°
78%
0 in
190
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 16%
۸ بعدازظهر
d000
86°
95°
83%
0 in
195
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
۹ بعدازظهر
n000
84°
93°
87%
0 in
199
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
82°
91°
90%
0 in
206
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
82°
91°
91%
0 in
212
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chase Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه