Chase Park, TX پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۵
13 h 39 min
۶:۳۶ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
82°
91°
90%
0 in
210
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
81°
90°
91%
0 in
222
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
81°
88°
90%
0 in
231
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
81°
88°
90%
0 in
234
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
79°
86°
91%
0 in
241
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
79°
86°
92%
0 in
254
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n200
79°
86°
94%
0 in
252
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
79°
88°
95%
0 in
268
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
81°
90°
91%
0 in
293
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
82°
90°
86%
0 in
293
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
86°
93°
81%
0 in
255
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
88°
95°
78%
0 in
173
0
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
90°
97°
76%
0 in
113
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d210
90°
97°
76%
0.01 in
115
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d210
91°
99°
73%
0.01 in
112
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
91°
99°
70%
0 in
128
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
93°
100°
68%
0 in
125
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۵ بعدازظهر
d210
91°
97°
64%
0 in
194
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۶ بعدازظهر
d100
91°
95°
61%
0 in
231
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%
۷ بعدازظهر
d000
90°
95°
66%
0 in
164
0
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%
۸ بعدازظهر
d000
86°
93°
77%
0 in
192
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
84°
91°
83%
0 in
195
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
84°
93°
87%
0 in
192
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
84°
93°
90%
0 in
186
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chase Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه