Chase Park, TX پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
مرداد ۱۵
13 h 25 min
۶:۴۲ قبل‌ازظهر
۸:۰۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
81°
90°
94%
0 in
185
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 33%
۱ قبل‌ازظهر
n300
81°
90°
94%
0 in
188
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 34%
۲ قبل‌ازظهر
n300
81°
90°
92%
0 in
178
7
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 44%
۳ قبل‌ازظهر
n300
81°
90°
91%
0 in
182
7
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 54%
۴ قبل‌ازظهر
n340
81°
88°
89%
0.05 in
153
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 63%
۵ قبل‌ازظهر
n320
81°
88°
90%
0.03 in
172
2
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 66%
۶ قبل‌ازظهر
n340
81°
88°
90%
0.02 in
173
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 69%
۷ قبل‌ازظهر
d430
81°
90°
91%
0.08 in
197
4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 73%
۸ قبل‌ازظهر
d320
81°
88°
90%
0.03 in
196
4
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 66%
۹ قبل‌ازظهر
d320
82°
91°
89%
0.03 in
195
4
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 59%
۱۰ قبل‌ازظهر
d340
84°
93°
88%
0.03 in
194
4
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 53%
۱۱ قبل‌ازظهر
d320
86°
95°
84%
0.01 in
191
4
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 63%
۰ بعدازظهر
d320
88°
97°
81%
0.01 in
186
4
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 74%
۱ بعدازظهر
d320
90°
97°
77%
0.01 in
180
4
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 84%
۲ بعدازظهر
d220
90°
99°
80%
0.07 in
182
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 84%
۳ بعدازظهر
d340
88°
97°
83%
0.07 in
182
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 83%
۴ بعدازظهر
d340
88°
97°
86%
0.07 in
183
9
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 82%
۵ بعدازظهر
d300
88°
97°
84%
0 in
185
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 78%
۶ بعدازظهر
d300
86°
95°
83%
0 in
188
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 73%
۷ بعدازظهر
d300
86°
95°
82%
0 in
192
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 69%
۸ بعدازظهر
d300
84°
91°
83%
0 in
184
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 54%
۹ بعدازظهر
n300
84°
91°
84%
0 in
177
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 39%
۱۰ بعدازظهر
n300
84°
93°
85%
0 in
170
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 24%
۱۱ بعدازظهر
n300
82°
90°
85%
0 in
175
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Chase Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه