Holy Family Catholic Church, KS پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
اردیبهشت ۲۱
14 h 10 min
۶:۱۱ قبل‌ازظهر
۸:۲۲ بعدازظهر
۲ قبل‌ازظهر
n200
48°
48°
83%
0 in
288
2
تا قسمتی ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
48°
48°
82%
0 in
335
2
تا قسمتی ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
45°
45°
84%
0 in
341
2
ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
45°
45°
84%
0 in
19
2
ابری
تندباد 2 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n300
45°
45°
78%
0 in
31
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
45°
45°
75%
0 in
10
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
46°
45°
74%
0 in
40
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
50°
48°
72%
0 in
40
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
54°
52°
69%
0 in
50
7
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
54°
50°
66%
0 in
61
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 13%
۰ بعدازظهر
d300
55°
54°
62%
0 in
70
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
57°
55°
61%
0 in
70
11
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
57°
55°
57%
0 in
90
11
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
57°
55°
55%
0 in
85
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
59°
57°
51%
0 in
80
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
59°
57°
50%
0 in
70
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
57°
55°
53%
0 in
75
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
57°
55°
55%
0 in
65
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
54°
54°
63%
0 in
60
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n200
52°
50°
64%
0 in
50
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
52°
50°
64%
0 in
50
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
50°
48°
63%
0 in
41
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Holy Family Catholic Church را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه