St. Elizabeth's Hospital, MA پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
دوشنبه
خرداد ۳۱
15 h 17 min
۵:۰۷ قبل‌ازظهر
۸:۲۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
72°
68%
0 in
234
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
68°
70°
73%
0 in
235
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
76%
0 in
236
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
79%
0 in
230
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
81%
0 in
224
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
83%
0 in
217
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
80%
0 in
217
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
73°
77°
76%
0 in
217
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
77°
81°
73%
0 in
217
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
81°
84°
67%
0 in
212
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
84°
88°
62%
0 in
209
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
88°
90°
56%
0 in
206
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
88°
90°
53%
0 in
204
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
90°
91°
51%
0 in
202
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
91°
91°
48%
0 in
201
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 11%
۳ بعدازظهر
d210
90°
91°
50%
0 in
203
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 14%
۴ بعدازظهر
d210
90°
91°
52%
0 in
206
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 18%
۵ بعدازظهر
d210
88°
90°
53%
0 in
209
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 21%
۶ بعدازظهر
d100
86°
90°
58%
0 in
207
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 15%
۷ بعدازظهر
d100
84°
88°
62%
0 in
206
13
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
82°
86°
66%
0 in
204
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
79°
84°
74%
0 in
206
13
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
75°
81°
83%
0 in
208
13
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
73°
79°
91%
0 in
210
11
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید St. Elizabeth's Hospital را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه