St. Elizabeth's Hospital, MA پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
جمعه
مرداد ۱۵
14 h 16 min
۵:۴۱ قبل‌ازظهر
۷:۵۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
97%
0 in
186
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%
۱ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
97%
0 in
188
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%
۲ قبل‌ازظهر
n400
68°
72°
97%
0 in
190
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%
۳ قبل‌ازظهر
n410
68°
72°
97%
0.01 in
189
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 46%
۴ قبل‌ازظهر
n410
68°
72°
97%
0.01 in
188
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 48%
۵ قبل‌ازظهر
n410
68°
72°
97%
0.01 in
187
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 49%
۶ قبل‌ازظهر
d400
70°
75°
95%
0 in
186
9
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 52%
۷ قبل‌ازظهر
d400
70°
75°
94%
0 in
185
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 55%
۸ قبل‌ازظهر
d400
70°
73°
93%
0 in
184
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 58%
۹ قبل‌ازظهر
d310
70°
73°
91%
0.01 in
190
11
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 62%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
72°
77°
90%
0.01 in
195
13
ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 65%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
73°
79°
88%
0.01 in
200
13
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 69%
۰ بعدازظهر
d310
73°
79°
86%
0.01 in
203
16
ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 73%
۱ بعدازظهر
d310
75°
81°
85%
0.01 in
206
16
ابری و باران سبک
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 77%
۲ بعدازظهر
d310
77°
82°
83%
0.01 in
209
18
ابری و باران سبک
تندباد 43 mph
احتمال بارندگی 81%
۳ بعدازظهر
d200
79°
84°
82%
0 in
207
16
تا قسمتی ابری
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 80%
۴ بعدازظهر
d200
79°
84°
82%
0 in
204
16
تا قسمتی ابری
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 79%
۵ بعدازظهر
d200
81°
88°
81%
0 in
201
13
تا قسمتی ابری
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 77%
۶ بعدازظهر
d200
79°
84°
80%
0 in
198
13
تا قسمتی ابری
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 76%
۷ بعدازظهر
d200
77°
82°
79%
0 in
195
13
تا قسمتی ابری
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 74%
۸ بعدازظهر
n200
75°
79°
78%
0 in
190
11
تا قسمتی ابری
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 73%
۹ بعدازظهر
n210
75°
81°
80%
0.01 in
193
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 66%
۱۰ بعدازظهر
n210
73°
77°
82%
0.01 in
195
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 60%
۱۱ بعدازظهر
n210
72°
75°
84%
0.01 in
197
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 53%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید St. Elizabeth's Hospital را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه