St. Elizabeth's Hospital, MA پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
یکشنبه
مرداد ۱۷
14 h 11 min
۵:۴۴ قبل‌ازظهر
۷:۵۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
98%
0 in
207
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۱ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
98%
0 in
215
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 12%
۲ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
99%
0 in
224
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%
۳ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
99%
0 in
217
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 15%
۴ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
99%
0 in
210
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 18%
۵ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
98%
0 in
203
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 21%
۶ قبل‌ازظهر
d400
70°
73°
93%
0 in
212
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 24%
۷ قبل‌ازظهر
d300
72°
77°
88%
0 in
219
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 26%
۸ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
84%
0 in
226
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 29%
۹ قبل‌ازظهر
d300
75°
81°
80%
0 in
227
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 33%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
79°
84°
75%
0 in
228
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 36%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
81°
86°
71%
0 in
229
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 39%
۰ بعدازظهر
d300
82°
86°
66%
0 in
229
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 43%
۱ بعدازظهر
d200
84°
88°
62%
0 in
230
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 46%
۲ بعدازظهر
d200
86°
88°
57%
0 in
230
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 49%
۳ بعدازظهر
d200
84°
88°
61%
0 in
226
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 50%
۴ بعدازظهر
d200
84°
88°
63%
0 in
222
7
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 51%
۵ بعدازظهر
d200
84°
88°
66%
0 in
218
7
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 52%
۶ بعدازظهر
d100
82°
86°
68%
0 in
213
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 53%
۷ بعدازظهر
d100
81°
86°
71%
0 in
207
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 53%
۸ بعدازظهر
n100
79°
84°
75%
0 in
202
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 54%
۹ بعدازظهر
n100
77°
82°
77%
0 in
206
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 46%
۱۰ بعدازظهر
n100
75°
81°
80%
0 in
211
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۱ بعدازظهر
n100
73°
77°
82%
0 in
216
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید St. Elizabeth's Hospital را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه