South West پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
پنجشنبه
مرداد ۷
10 h 21 min
۷:۱۱ قبل‌ازظهر
۵:۳۲ بعدازظهر
۸ قبل‌ازظهر
d310
52°
46°
88%
0.01 in
298
18
ابری و باران سبک
تندباد 47 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ قبل‌ازظهر
d320
54°
48°
87%
0.01 in
298
18
ابری و رگبار
تندباد 47 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
55°
52°
88%
0.01 in
308
16
ابری و باران سبک
تندباد 47 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر
d320
57°
54°
88%
0.03 in
303
18
ابری و رگبار
تندباد 47 mph
احتمال بارندگی > 90%
۰ بعدازظهر
d220
57°
52°
84%
0.05 in
301
22
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 51 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ بعدازظهر
d220
57°
52°
86%
0.03 in
301
25
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 54 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ بعدازظهر
d210
57°
54°
79%
0.01 in
303
20
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 58 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر
d320
55°
50°
78%
0.04 in
290
25
ابری و رگبار
تندباد 60 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d220
54°
48°
86%
0.05 in
286
25
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 60 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d320
52°
46°
88%
0.02 in
285
22
ابری و رگبار
تندباد 63 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
n320
50°
43°
88%
0.02 in
287
20
ابری و رگبار
تندباد 60 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
n220
50°
43°
87%
0.03 in
285
20
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 56 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ بعدازظهر
n320
50°
45°
89%
0.02 in
283
18
ابری و رگبار
تندباد 54 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ بعدازظهر
n220
48°
41°
87%
0.02 in
279
18
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 51 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ بعدازظهر
n310
46°
39°
85%
0.01 in
280
18
ابری و باران سبک
تندباد 51 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ بعدازظهر
n210
46°
39°
83%
0 in
284
18
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 51 mph
احتمال بارندگی > 90%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید South West را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه