South West پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
10 h 30 min
۷:۰۶ قبل‌ازظهر
۵:۳۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
45°
43°
97%
0 in
251
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
45°
43°
98%
0 in
262
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
45°
43°
98%
0 in
288
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
43°
41°
99%
0 in
303
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
41°
41°
100%
0 in
312
2
تا قسمتی ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n600
41°
41°
100%
0 in
325
2
مه
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n600
39°
39°
100%
0 in
343
2
مه
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
n600
37°
34°
99%
0 in
345
4
مه
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d600
41°
37°
96%
0 in
343
4
مه
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d600
46°
45°
95%
0 in
342
4
مه
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
52°
50°
88%
0 in
341
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
55°
55°
71%
0 in
309
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
57°
57°
63%
0 in
284
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
59°
59°
60%
0 in
274
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
59°
59°
57%
0 in
274
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d400
57°
57°
58%
0 in
267
2
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
57°
57°
60%
0 in
256
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
55°
55°
71%
0 in
238
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n300
54°
54°
76%
0 in
215
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n200
50°
48°
83%
0 in
193
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n200
50°
48°
86%
0 in
172
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
50°
50°
87%
0 in
166
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
50°
50°
85%
0 in
179
0
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
46°
46°
90%
0 in
31
0
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید South West را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه