South West پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
یکشنبه
مرداد ۱۷
10 h 37 min
۷:۰۲ قبل‌ازظهر
۵:۳۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
50°
45°
76%
0 in
357
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 36%
۱ قبل‌ازظهر
n100
50°
45°
80%
0 in
353
13
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 37%
۲ قبل‌ازظهر
n200
50°
46°
80%
0 in
349
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 38%
۳ قبل‌ازظهر
n200
50°
46°
79%
0 in
350
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 38%
۴ قبل‌ازظهر
n200
50°
46°
80%
0 in
350
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 37%
۵ قبل‌ازظهر
n200
48°
43°
83%
0 in
353
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 36%
۶ قبل‌ازظهر
n310
48°
43°
86%
0.01 in
345
11
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 39%
۷ قبل‌ازظهر
n430
48°
45°
90%
0.04 in
329
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 42%
۸ قبل‌ازظهر
d410
50°
46°
95%
0.01 in
325
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 45%
۹ قبل‌ازظهر
d300
54°
50°
95%
0 in
319
9
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 51%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
57°
55°
87%
0 in
306
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 57%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
59°
57°
84%
0 in
304
11
پوشیده از ابر
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 64%
۰ بعدازظهر
d300
61°
59°
81%
0 in
311
13
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 73%
۱ بعدازظهر
d410
61°
59°
75%
0 in
313
16
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 83%
۲ بعدازظهر
d300
59°
57°
76%
0 in
310
13
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر
d300
61°
59°
70%
0 in
307
16
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 89%
۴ بعدازظهر
d200
59°
55°
72%
0 in
307
16
تا قسمتی ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 86%
۵ بعدازظهر
d200
55°
52°
81%
0 in
313
13
تا قسمتی ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 83%
۶ بعدازظهر
n400
55°
52°
87%
0 in
315
13
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 79%
۷ بعدازظهر
n400
54°
48°
81%
0 in
309
16
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 74%
۸ بعدازظهر
n100
54°
48°
80%
0 in
313
16
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 70%
۹ بعدازظهر
n300
54°
48°
84%
0 in
327
16
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 76%
۱۰ بعدازظهر
n310
54°
48°
87%
0.01 in
330
18
ابری و باران سبک
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 83%
۱۱ بعدازظهر
n410
54°
48°
88%
0.01 in
328
18
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 47 mph
احتمال بارندگی 89%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید South West را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه