South West پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
10 h 28 min
۷:۰۷ قبل‌ازظهر
۵:۳۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
45°
43°
95%
0 in
312
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 43%
۱ قبل‌ازظهر
n400
45°
43°
95%
0 in
314
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 40%
۲ قبل‌ازظهر
n300
45°
43°
95%
0 in
317
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 38%
۳ قبل‌ازظهر
n300
45°
41°
96%
0 in
319
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۴ قبل‌ازظهر
n300
45°
43°
96%
0 in
315
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 35%
۵ قبل‌ازظهر
n400
46°
45°
96%
0 in
312
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 33%
۶ قبل‌ازظهر
n400
46°
45°
95%
0 in
310
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۷ قبل‌ازظهر
n400
45°
43°
95%
0 in
319
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 39%
۸ قبل‌ازظهر
d400
46°
43°
93%
0 in
322
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 43%
۹ قبل‌ازظهر
d400
48°
45°
90%
0 in
319
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 48%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
52°
50°
86%
0 in
307
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 54%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
54°
52°
79%
0 in
280
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 60%
۰ بعدازظهر
d310
55°
54°
74%
0 in
269
9
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 60%
۱ بعدازظهر
d310
55°
54°
73%
0 in
258
9
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 60%
۲ بعدازظهر
d310
55°
54°
74%
0 in
254
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 60%
۳ بعدازظهر
d410
55°
54°
79%
0.01 in
244
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 61%
۴ بعدازظهر
d410
55°
55°
81%
0.01 in
251
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 62%
۵ بعدازظهر
d400
54°
54°
85%
0 in
285
2
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 63%
۶ بعدازظهر
n300
50°
50°
89%
0 in
295
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 54%
۷ بعدازظهر
n300
48°
46°
92%
0 in
288
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 45%
۸ بعدازظهر
n200
46°
45°
94%
0 in
290
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 37%
۹ بعدازظهر
n000
46°
45°
96%
0 in
297
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۰ بعدازظهر
n000
46°
45°
96%
0 in
287
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 20%
۱۱ بعدازظهر
n000
46°
45°
94%
0 in
283
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 11%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید South West را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه