Coltsville Historic District, CT پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
مرداد ۸
14 h 28 min
۵:۴۲ قبل‌ازظهر
۸:۱۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n440
68°
72°
99%
0.22 in
222
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ قبل‌ازظهر
n440
66°
70°
99%
0.18 in
218
9
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ قبل‌ازظهر
n220
68°
72°
99%
0.04 in
218
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ قبل‌ازظهر
n210
68°
72°
98%
0.01 in
215
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 83%
۴ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
97%
0 in
227
4
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 71%
۵ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
94%
0 in
287
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 58%
۶ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
94%
0 in
291
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 41%
۷ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
92%
0 in
286
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%
۸ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
87%
0 in
288
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
78%
0 in
298
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
75°
79°
70%
0 in
303
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
77°
79°
62%
0 in
305
13
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 12%
۰ بعدازظهر
d000
79°
81°
58%
0 in
305
13
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 12%
۱ بعدازظهر
d100
81°
82°
55%
0 in
302
13
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 11%
۲ بعدازظهر
d100
81°
82°
53%
0 in
302
13
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 11%
۳ بعدازظهر
d100
81°
81°
49%
0 in
303
13
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
81°
81°
47%
0 in
307
13
شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
79°
79°
50%
0 in
313
13
شفاف
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
75°
77°
54%
0 in
313
9
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
73°
75°
55%
0 in
310
9
شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
70°
72°
60%
0 in
304
9
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
68°
70°
62%
0 in
299
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
64°
64°
62%
0 in
297
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
63°
63°
63%
0 in
297
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Coltsville Historic District را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه