Coltsville Historic District, CT پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
دوشنبه
مرداد ۴
14 h 36 min
۵:۳۸ قبل‌ازظهر
۸:۱۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
73°
81°
98%
0 in
216
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
۱ قبل‌ازظهر
n000
73°
81°
98%
0 in
240
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 17%
۲ قبل‌ازظهر
n000
72°
77°
98%
0 in
220
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 18%
۳ قبل‌ازظهر
n000
72°
77°
98%
0 in
182
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 16%
۴ قبل‌ازظهر
n000
72°
77°
98%
0 in
207
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 14%
۵ قبل‌ازظهر
n000
70°
75°
99%
0 in
253
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%
۶ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
99%
0 in
291
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
70°
75°
98%
0 in
196
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
90%
0 in
176
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
75°
81°
81%
0 in
240
2
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
79°
82°
70%
0 in
281
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
81°
82°
59%
0 in
242
0
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
84°
84°
49%
0 in
270
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 10%
۱ بعدازظهر
d000
88°
88°
39%
0 in
286
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 11%
۲ بعدازظهر
d100
88°
88°
38%
0 in
298
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۳ بعدازظهر
d200
90°
90°
38%
0 in
299
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 13%
۴ بعدازظهر
d000
90°
90°
41%
0 in
300
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 13%
۵ بعدازظهر
d100
88°
88°
45%
0 in
320
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%
۶ بعدازظهر
d200
86°
90°
59%
0 in
336
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 11%
۷ بعدازظهر
d100
82°
88°
71%
0 in
328
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
81°
88°
81%
0 in
272
2
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
77°
84°
88%
0 in
207
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
75°
81°
91%
0 in
218
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
73°
79°
93%
0 in
237
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Coltsville Historic District را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه