Active hurricanes Track active hurricanes Track active hurricanes

Anchorville Post Office, MI پیش بینی ساعتی

دوشنبه
شهریور ۲۹
12 h 16 min
۷:۱۵ قبل‌ازظهر ۷:۱۵
۷:۳۲ بعدازظهر ۱۹:۳۲
۱۰ قبل‌ازظهر ۱۰
ابری
72 +22 72 +22 74%
0 in 0 mm
SE 7 11 3
ابری
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر ۱۱
پوشیده از ابر
75 +24 75 +24 71%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph 25 kmh 7 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر ۱۲
ابری
77 +25 77 +25 69%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر ۱۳
ابری
77 +25 77 +25 70%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
ابری
تندباد 18 mph 29 kmh 8 m/s
احتمال بارندگی 12%
۲ بعدازظهر ۱۴
پوشیده از ابر
77 +25 77 +25 71%
0 in 0 mm
SE 9 14 4
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 18%
۳ بعدازظهر ۱۵
ابری
75 +24 75 +24 74%
0 in 0 mm
SE 11 18 5
ابری
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 28%
۴ بعدازظهر ۱۶
پوشیده از ابر
75 +24 75 +24 75%
0 in 0 mm
SE 11 18 5
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 38%
۵ بعدازظهر ۱۷
پوشیده از ابر و رگبار
75 +24 75 +24 74%
0.02 in 0.6 mm
SE 11 18 5
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph 32 kmh 9 m/s
احتمال بارندگی 48%
۶ بعدازظهر ۱۸
پوشیده از ابر و باران
75 +24 77 +25 80%
0.05 in 1.4 mm
S 11 18 5
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 55%
۷ بعدازظهر ۱۹
پوشیده از ابر و رگبار
72 +22 72 +22 84%
0.02 in 0.6 mm
S 13 22 6
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 61%
۸ بعدازظهر ۲۰
پوشیده از ابر و باران سبک
72 +22 73 +23 86%
0.01 in 0.2 mm
S 13 22 6
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph 43 kmh 12 m/s
احتمال بارندگی 67%
۹ بعدازظهر ۲۱
ابری
72 +22 72 +22 83%
0 in 0 mm
S 13 22 6
ابری
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 49%
۱۰ بعدازظهر ۲۲
غالباً شفاف
72 +22 72 +22 82%
0 in 0 mm
S 13 22 6
غالباً شفاف
تندباد 25 mph 40 kmh 11 m/s
احتمال بارندگی 30%
۱۱ بعدازظهر ۲۳
تا قسمتی ابری
70 +21 70 +21 81%
0 in 0 mm
S 16 25 7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph 36 kmh 10 m/s
احتمال بارندگی 11%

آخرین مکان بازدید شده

مورد علاقه‌های شما

Send Feedback See active warnings