Communion Chapel, TX پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
دوشنبه
اردیبهشت ۲۷
13 h 40 min
۶:۴۰ قبل‌ازظهر
۸:۲۰ بعدازظهر
۴ قبل‌ازظهر
n400
73°
81°
98%
0 in
149
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 84%
۵ قبل‌ازظهر
n410
73°
81°
98%
0 in
156
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 79%
۶ قبل‌ازظهر
n300
73°
81°
98%
0 in
164
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 56%
۷ قبل‌ازظهر
d320
73°
81°
98%
0.02 in
176
7
ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ قبل‌ازظهر
d400
73°
81°
97%
0 in
182
9
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d400
75°
81°
89%
0 in
187
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
77°
82°
87%
0 in
190
13
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
79°
84°
74%
0 in
189
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
81°
84°
70%
0 in
188
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 10%
۱ بعدازظهر
d400
82°
88°
69%
0 in
186
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
84°
88°
64%
0 in
183
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d400
86°
90°
63%
0 in
179
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
86°
90°
62%
0 in
175
13
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
90°
93°
60%
0 in
167
13
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
93°
99°
63%
0 in
158
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
81°
90°
95%
0 in
149
11
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 10%
۸ بعدازظهر
d210
79°
86°
93%
0 in
140
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 35%
۹ بعدازظهر
n220
77°
84°
95%
0.04 in
132
16
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 52%
۱۰ بعدازظهر
n100
77°
84°
96%
0 in
126
16
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 29%
۱۱ بعدازظهر
n300
77°
84°
96%
0 in
126
16
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 20%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Communion Chapel را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه