Dave Eby Field, TX پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
پنجشنبه
اردیبهشت ۲۳
13 h 52 min
۶:۳۴ قبل‌ازظهر
۸:۲۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
69%
0 in
35
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
70%
0 in
41
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
74%
0 in
43
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
77%
0 in
46
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
83%
0 in
50
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
50°
48°
88%
0 in
45
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
50°
48°
88%
0 in
41
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
50°
48°
89%
0 in
36
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
54°
54°
81%
0 in
59
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
72%
0 in
78
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
65%
0 in
92
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
64°
64°
58%
0 in
89
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
64°
64°
53%
0 in
86
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
66°
66°
51%
0 in
82
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
68°
68°
50%
0 in
83
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
68°
68°
49%
0 in
84
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
70°
70°
49%
0 in
85
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d400
70°
70°
47%
0 in
93
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
70°
70°
47%
0 in
101
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
70°
70°
48%
0 in
108
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
66°
66°
56%
0 in
105
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n400
64°
64°
59%
0 in
102
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
61°
61°
61%
0 in
100
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
61°
61°
58%
0 in
119
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Dave Eby Field را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه