Galva Senior Center, KS پیش بینی ساعتی

 • Sat
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • Mon
Sunday
May 16
14 h 17 min
6:18 AM
8:35 PM
12 AM
n440
61°
61°
98%
0.05 in
143
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 81%
1 AM
n440
61°
59°
97%
0.07 in
152
9
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
2 AM
n440
61°
61°
97%
0.03 in
149
7
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 73%
3 AM
n410
61°
61°
97%
0 in
145
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 27%
4 AM
n410
61°
61°
98%
0 in
138
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 22%
5 AM
n400
61°
61°
97%
0 in
138
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 12%
6 AM
n410
61°
61°
98%
0 in
139
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 13%
7 AM
d420
61°
61°
97%
0.03 in
139
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 90%
8 AM
d430
61°
59°
97%
0.09 in
154
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
9 AM
d420
64°
66°
92%
0.02 in
163
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 74%
10 AM
d440
64°
66°
91%
0 in
170
13
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 46%
11 AM
d300
66°
68°
84%
0 in
167
13
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 36%
12 PM
d310
68°
70°
79%
0 in
164
11
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 34%
1 PM
d310
70°
72°
74%
0.01 in
160
11
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 44%
2 PM
d310
70°
72°
72%
0.01 in
159
11
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 57%
3 PM
d410
72°
73°
69%
0 in
158
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 46%
4 PM
d410
70°
72°
70%
0 in
157
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 52%
5 PM
d430
68°
70°
79%
0.06 in
156
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی > 90%
6 PM
d340
66°
70°
87%
0.07 in
153
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
7 PM
d240
66°
70°
88%
0.01 in
148
4
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 74%
8 PM
d440
64°
66°
93%
0.02 in
150
4
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
9 PM
n440
63°
63°
96%
0.10 in
151
4
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 84%
10 PM
n440
63°
63°
96%
0 in
153
4
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 50%
11 PM
n440
61°
61°
97%
0.01 in
161
4
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 32%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Galva Senior Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه