Galva Senior Center, KS پیش بینی ساعتی

 • Sat
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • Mon
Monday
May 17
14 h 18 min
6:17 AM
8:36 PM
12 AM
n410
61°
61°
97%
0.01 in
168
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 47%
1 AM
n400
61°
61°
97%
0 in
174
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
2 AM
n410
59°
59°
98%
0.01 in
164
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 56%
3 AM
n410
59°
59°
98%
0.01 in
147
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 69%
4 AM
n410
59°
59°
98%
0 in
120
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 41%
5 AM
n400
59°
59°
99%
0 in
101
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 20%
6 AM
n400
59°
59°
99%
0 in
87
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 28%
7 AM
d410
59°
59°
99%
0.01 in
77
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 38%
8 AM
d410
61°
61°
98%
0.01 in
77
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 60%
9 AM
d410
63°
63°
97%
0.01 in
78
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 58%
10 AM
d410
64°
66°
90%
0 in
78
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 34%
11 AM
d310
66°
68°
81%
0.01 in
72
4
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 44%
12 PM
d310
70°
72°
74%
0.01 in
69
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 62%
1 PM
d310
70°
72°
68%
0.01 in
66
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 52%
2 PM
d410
72°
73°
69%
0.01 in
65
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 52%
3 PM
d420
72°
73°
70%
0.02 in
62
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 84%
4 PM
d220
70°
73°
79%
0.26 in
56
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
5 PM
d430
72°
75°
79%
0.06 in
49
2
پوشیده از ابر و باران
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
6 PM
d430
70°
73°
87%
0.11 in
43
4
پوشیده از ابر و باران
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
7 PM
d320
70°
73°
92%
0.03 in
40
4
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی > 90%
8 PM
d420
66°
70°
94%
0.02 in
46
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی > 90%
9 PM
n420
64°
66°
95%
0.01 in
52
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 82%
10 PM
n410
63°
63°
96%
0.01 in
57
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 72%
11 PM
n320
63°
63°
96%
0.01 in
61
7
ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 66%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Galva Senior Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه