Galva Senior Center, KS پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
اردیبهشت ۲۸
14 h 20 min
۶:۱۶ قبل‌ازظهر
۸:۳۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
63°
63°
97%
0.01 in
65
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 41%
۱ قبل‌ازظهر
n410
61°
61°
98%
0 in
69
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 21%
۲ قبل‌ازظهر
n410
61°
61°
98%
0.01 in
66
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 50%
۳ قبل‌ازظهر
n430
61°
61°
99%
0.04 in
63
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 90%
۴ قبل‌ازظهر
n430
61°
61°
99%
0.05 in
60
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 89%
۵ قبل‌ازظهر
n410
61°
61°
98%
0.01 in
67
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 62%
۶ قبل‌ازظهر
n410
61°
61°
98%
0 in
74
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 42%
۷ قبل‌ازظهر
d400
61°
61°
98%
0 in
82
7
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 25%
۸ قبل‌ازظهر
d410
61°
61°
96%
0 in
99
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 32%
۹ قبل‌ازظهر
d410
64°
66°
91%
0 in
114
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 44%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
66°
70°
87%
0 in
125
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
68°
72°
80%
0.01 in
135
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 63%
۰ بعدازظهر
d320
70°
72°
74%
0.02 in
145
7
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 70%
۱ بعدازظهر
d310
72°
73°
70%
0.01 in
156
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 47%
۲ بعدازظهر
d320
72°
75°
71%
0.01 in
152
7
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 64%
۳ بعدازظهر
d320
73°
77°
73%
0.01 in
148
7
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 82%
۴ بعدازظهر
d320
73°
77°
74%
0.01 in
144
7
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d320
72°
75°
78%
0.02 in
141
7
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
d320
72°
75°
81%
0.02 in
139
7
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ بعدازظهر
d320
70°
73°
85%
0.02 in
136
7
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ بعدازظهر
d310
68°
72°
88%
0 in
146
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ بعدازظهر
n310
66°
70°
91%
0 in
154
9
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ بعدازظهر
n410
64°
66°
94%
0 in
160
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ بعدازظهر
n420
64°
66°
95%
0.03 in
159
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Galva Senior Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه