Galva Senior Center, KS پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
سه‌شنبه
تیر ۸
14 h 48 min
۶:۰۹ قبل‌ازظهر
۸:۵۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
92%
0 in
233
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
66°
70°
94%
0 in
258
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۲ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
95%
0 in
247
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
66°
70°
96%
0 in
237
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۴ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
98%
0 in
228
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 11%
۵ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
98%
0 in
243
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 12%
۶ قبل‌ازظهر
n100
64°
66°
98%
0 in
260
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 13%
۷ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
98%
0 in
276
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 14%
۸ قبل‌ازظهر
d000
66°
70°
97%
0 in
284
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 18%
۹ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
96%
0 in
291
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 21%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
94%
0 in
300
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 24%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
72°
77°
92%
0 in
308
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 28%
۰ بعدازظهر
d200
73°
79°
90%
0 in
316
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
۱ بعدازظهر
d300
75°
81°
88%
0 in
324
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 35%
۲ بعدازظهر
d200
75°
81°
86%
0 in
314
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 35%
۳ بعدازظهر
d200
75°
81°
83%
0 in
292
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 35%
۴ بعدازظهر
d100
77°
82°
80%
0 in
246
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 36%
۵ بعدازظهر
d100
79°
84°
80%
0 in
208
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۶ بعدازظهر
d100
81°
86°
80%
0 in
192
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۷ بعدازظهر
d000
82°
90°
80%
0 in
184
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 37%
۸ بعدازظهر
d000
79°
86°
84%
0 in
190
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 32%
۹ بعدازظهر
n000
77°
84°
88%
0 in
195
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 28%
۱۰ بعدازظهر
n000
73°
79°
92%
0 in
200
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۱ بعدازظهر
n000
72°
77°
95%
0 in
204
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 19%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Galva Senior Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه