Galva Senior Center, KS پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
دوشنبه
تیر ۷
14 h 49 min
۶:۰۸ قبل‌ازظهر
۸:۵۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
68°
70°
68%
0 in
102
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 21%
۱ قبل‌ازظهر
n200
66°
68°
74%
0 in
98
2
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 20%
۲ قبل‌ازظهر
n200
66°
68°
76%
0 in
74
2
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 20%
۳ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
79%
0 in
52
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۴ قبل‌ازظهر
n200
64°
66°
82%
0 in
36
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۵ قبل‌ازظهر
n100
63°
63°
85%
0 in
26
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۶ قبل‌ازظهر
n100
63°
63°
88%
0 in
18
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 18%
۷ قبل‌ازظهر
d100
63°
63°
91%
0 in
14
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 17%
۸ قبل‌ازظهر
d100
66°
68°
83%
0 in
20
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 19%
۹ قبل‌ازظهر
d100
70°
73°
76%
0 in
26
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 22%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
73°
77°
69%
0 in
31
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 24%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
75°
77°
61%
0 in
36
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 26%
۰ بعدازظهر
d200
77°
79°
54%
0 in
39
11
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 28%
۱ بعدازظهر
d200
81°
81°
47%
0 in
43
11
تا قسمتی ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 30%
۲ بعدازظهر
d200
82°
82°
45%
0 in
41
11
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 31%
۳ بعدازظهر
d100
84°
84°
43%
0 in
39
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 32%
۴ بعدازظهر
d100
86°
86°
41%
0 in
37
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 32%
۵ بعدازظهر
d100
84°
84°
39%
0 in
35
11
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 33%
۶ بعدازظهر
d100
82°
82°
37%
0 in
33
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 33%
۷ بعدازظهر
d100
81°
81°
35%
0 in
31
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 34%
۸ بعدازظهر
d100
77°
77°
43%
0 in
29
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 30%
۹ بعدازظهر
n100
75°
75°
51%
0 in
26
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 27%
۱۰ بعدازظهر
n100
72°
73°
58%
0 in
22
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۱ بعدازظهر
n100
70°
72°
66%
0 in
15
4
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 20%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Galva Senior Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه