Galva Senior Center, KS پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
تیر ۹
14 h 48 min
۶:۰۹ قبل‌ازظهر
۸:۵۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
75%
0 in
43
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 18%
۱ قبل‌ازظهر
n000
68°
72°
80%
0 in
69
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 15%
۲ قبل‌ازظهر
n000
68°
70°
78%
0 in
86
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۳ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
75%
0 in
115
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۴ قبل‌ازظهر
n000
66°
68°
73%
0 in
149
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 15%
۵ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
84%
0 in
170
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 15%
۶ قبل‌ازظهر
n000
64°
66°
95%
0 in
182
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 15%
۷ قبل‌ازظهر
d000
64°
68°
99%
0 in
189
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 14%
۸ قبل‌ازظهر
d000
68°
72°
90%
0 in
190
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 17%
۹ قبل‌ازظهر
d100
72°
75°
75%
0 in
191
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 19%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
75°
77°
60%
0 in
192
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 21%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
79°
81°
55%
0 in
193
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 23%
۰ بعدازظهر
d100
81°
81°
50%
0 in
193
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۱ بعدازظهر
d200
84°
84°
44%
0 in
194
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 27%
۲ بعدازظهر
d220
86°
86°
41%
0.01 in
186
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 29%
۳ بعدازظهر
d220
88°
88°
38%
0.01 in
177
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 31%
۴ بعدازظهر
d220
90°
90°
35%
0.01 in
169
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 32%
۵ بعدازظهر
d340
88°
88°
45%
0.01 in
161
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 34%
۶ بعدازظهر
d340
86°
88°
54%
0.01 in
155
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 35%
۷ بعدازظهر
d340
84°
88°
63%
0.01 in
149
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 37%
۸ بعدازظهر
d200
82°
84°
56%
0 in
156
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 33%
۹ بعدازظهر
n200
79°
79°
50%
0 in
165
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 29%
۱۰ بعدازظهر
n100
77°
77°
44%
0 in
174
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۱ بعدازظهر
n100
75°
77°
61%
0 in
184
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 22%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Galva Senior Center را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه