Grant County Museum, KS پیش بینی ساعتی

 • Sat
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • Mon
Monday
May 17
14 h 14 min
6:34 AM
8:49 PM
12 AM
n410
57°
55°
97%
0.01 in
28
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 46%
1 AM
n400
57°
55°
97%
0 in
39
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 21%
2 AM
n400
57°
55°
97%
0 in
36
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%
3 AM
n410
57°
57°
97%
0 in
31
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 20%
4 AM
n410
57°
57°
97%
0 in
24
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 15%
5 AM
n400
55°
55°
97%
0 in
23
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 16%
6 AM
n410
55°
55°
97%
0 in
22
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 30%
7 AM
d400
55°
54°
96%
0 in
21
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 21%
8 AM
d410
57°
55°
95%
0 in
33
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 29%
9 AM
d410
59°
57°
92%
0.01 in
42
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 46%
10 AM
d410
61°
59°
92%
0.01 in
48
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 49%
11 AM
d410
63°
61°
90%
0.01 in
57
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 51%
12 PM
d310
64°
66°
83%
0.01 in
64
11
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 66%
1 PM
d320
68°
70°
73%
0.01 in
70
11
ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 79%
2 PM
d220
70°
72°
71%
0.01 in
71
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 74%
3 PM
d210
72°
73°
70%
0.01 in
73
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 69%
4 PM
d210
72°
73°
65%
0 in
74
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 55%
5 PM
d210
72°
73°
61%
0 in
75
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 37%
6 PM
d200
72°
73°
62%
0 in
76
7
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 51%
7 PM
d220
68°
70°
74%
0.05 in
78
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 77%
8 PM
d220
63°
63°
85%
0.07 in
73
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 86%
9 PM
n310
61°
61°
91%
0 in
66
4
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 40%
10 PM
n400
61°
61°
92%
0 in
57
2
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 21%
11 PM
n420
61°
61°
93%
0.01 in
74
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 54%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Grant County Museum را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه