Hodgeman County Health Department, KS پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
فروردین ۲۴
13 h 6 min
۷:۰۷ قبل‌ازظهر
۸:۱۳ بعدازظهر
۲ قبل‌ازظهر
n100
37°
32°
54%
0 in
319
7
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
37°
32°
56%
0 in
357
7
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
36°
28°
58%
0 in
10
9
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
36°
28°
59%
0 in
12
9
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n200
36°
28°
58%
0 in
20
9
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
n200
34°
27°
58%
0 in
30
9
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
36°
30°
56%
0 in
30
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
39°
32°
49%
0 in
40
11
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
45°
37°
42%
0 in
50
13
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
46°
41°
38%
0 in
50
13
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
50°
46°
35%
0 in
60
11
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
52°
48°
32%
0 in
70
11
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
54°
50°
33%
0 in
80
11
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
55°
52°
31%
0 in
80
11
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 23%
۴ بعدازظهر
d220
57°
55°
30%
0.01 in
90
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 33%
۵ بعدازظهر
d220
57°
55°
30%
0.03 in
90
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 35%
۶ بعدازظهر
d320
57°
54°
30%
0.02 in
90
13
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 39%
۷ بعدازظهر
d310
55°
52°
31%
0.01 in
90
13
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 33%
۸ بعدازظهر
d320
52°
48°
38%
0.03 in
100
9
ابری و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 20%
۹ بعدازظهر
n210
46°
43°
45%
0.01 in
90
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۰ بعدازظهر
n200
45°
41°
50%
0 in
90
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
43°
39°
55%
0 in
90
7
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hodgeman County Health Department را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه