Hodgeman County Health Department, KS پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
اسفند ۱۴
11 h 28 min
۷:۰۷ قبل‌ازظهر
۶:۳۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
41°
36°
51%
0 in
170
7
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
39°
36°
57%
0 in
172
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
37°
34°
61%
0 in
171
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
36°
32°
66%
0 in
100
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
34°
30°
72%
0 in
91
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
34°
30°
75%
0 in
101
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
32°
28°
78%
0 in
102
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
n000
32°
28°
79%
0 in
103
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
34°
30°
80%
0 in
101
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
41°
36°
70%
0 in
121
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
48°
43°
61%
0 in
130
11
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
54°
50°
54%
0 in
130
13
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
57°
54°
46%
0 in
130
16
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 20%
۱ بعدازظهر
d300
59°
55°
47%
0 in
137
18
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 20%
۲ بعدازظهر
d300
59°
55°
47%
0 in
130
18
ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 28%
۳ بعدازظهر
d400
59°
55°
49%
0 in
140
16
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 37%
۴ بعدازظهر
d320
57°
54°
55%
0.03 in
120
16
ابری و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 87%
۵ بعدازظهر
d220
57°
54°
58%
0.09 in
120
16
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
d320
54°
50°
65%
0.03 in
103
13
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 86%
۷ بعدازظهر
n310
52°
46°
75%
0 in
90
13
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 71%
۸ بعدازظهر
n320
48°
43°
83%
0.02 in
90
13
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 82%
۹ بعدازظهر
n430
48°
43°
87%
0.06 in
80
13
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ بعدازظهر
n220
46°
41°
92%
0.11 in
70
13
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ بعدازظهر
n420
46°
41°
94%
0.04 in
60
13
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hodgeman County Health Department را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه