Boulevard Bridge, CA پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
جمعه
اردیبهشت ۱۷
14 h 15 min
۵:۵۵ قبل‌ازظهر
۸:۱۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
45°
39°
66%
0 in
290
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
43°
37°
70%
0 in
290
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
41°
34°
73%
0 in
290
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
39°
32°
74%
0 in
290
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
39°
34°
76%
0 in
290
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
37°
30°
76%
0 in
290
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d200
37°
30°
76%
0 in
285
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
37°
30°
73%
0 in
290
9
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
41°
36°
64%
0 in
305
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
43°
37°
57%
0 in
315
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
46°
43°
47%
0 in
318
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
50°
46°
36%
0 in
320
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
52°
48°
32%
0 in
316
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
54°
50°
27%
0 in
313
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
57°
54°
22%
0 in
310
16
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
57°
54°
22%
0 in
313
16
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
57°
54°
21%
0 in
316
16
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
57°
54°
21%
0 in
319
16
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
54°
48°
25%
0 in
316
16
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
50°
45°
30%
0 in
313
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
48°
43°
34%
0 in
310
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
45°
37°
40%
0 in
313
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
43°
37°
45%
0 in
316
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
39°
32°
51%
0 in
320
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Boulevard Bridge را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه