Maşna‘ al Asmant al Waţanī پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
شنبه
فروردین ۲۸
12 h 46 min
۵:۵۵ قبل‌ازظهر
۶:۴۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
77°
79°
52%
0 in
241
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
77°
79°
55%
0 in
233
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
75°
77°
58%
0 in
225
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
73°
75°
61%
0 in
215
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
73°
75°
64%
0 in
205
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
72°
73°
61%
0 in
215
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
59%
0 in
224
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
70°
72°
56%
0 in
232
11
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
75°
77°
52%
0 in
238
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
81°
81°
48%
0 in
243
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
86°
86°
44%
0 in
248
13
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
88°
88°
45%
0 in
251
13
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
90°
90°
45%
0 in
255
13
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
91°
91°
45%
0 in
259
13
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
90°
90°
47%
0 in
263
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
88°
88°
48%
0 in
267
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
86°
88°
50%
0 in
272
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
84°
86°
51%
0 in
266
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
82°
84°
52%
0 in
259
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
81°
82°
53%
0 in
250
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
81°
82°
53%
0 in
238
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
81°
82°
54%
0 in
224
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
79°
81°
54%
0 in
208
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
79°
81°
57%
0 in
207
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Maşna‘ al Asmant al Waţanī را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه