Hansaviertel پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
اردیبهشت ۲۲
15 h 34 min
۵:۱۵ قبل‌ازظهر
۸:۵۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n220
63°
63°
91%
0.14 in
303
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱ قبل‌ازظهر
n430
61°
59°
94%
0.16 in
293
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ قبل‌ازظهر
n220
59°
57°
95%
0.08 in
285
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ قبل‌ازظهر
n220
59°
57°
95%
0.06 in
283
9
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ قبل‌ازظهر
n320
57°
55°
95%
0.02 in
281
9
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 83%
۵ قبل‌ازظهر
n310
57°
55°
94%
0 in
279
9
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 36%
۶ قبل‌ازظهر
d300
55°
54°
94%
0 in
277
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 20%
۷ قبل‌ازظهر
d400
57°
55°
93%
0 in
276
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 23%
۸ قبل‌ازظهر
d400
57°
55°
92%
0 in
274
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 34%
۹ قبل‌ازظهر
d420
55°
54°
92%
0.02 in
286
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 75%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
55°
52°
91%
0.01 in
296
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 63%
۱۱ قبل‌ازظهر
d410
55°
52°
87%
0 in
304
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 38%
۰ بعدازظهر
d400
55°
52°
84%
0 in
310
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 17%
۱ بعدازظهر
d400
57°
55°
80%
0 in
316
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 11%
۲ بعدازظهر
d400
57°
55°
78%
0 in
323
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۳ بعدازظهر
d400
57°
55°
76%
0 in
327
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۴ بعدازظهر
d400
57°
55°
75%
0 in
331
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 12%
۵ بعدازظهر
d400
57°
55°
76%
0 in
335
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 20%
۶ بعدازظهر
d410
57°
55°
76%
0 in
337
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 31%
۷ بعدازظهر
d410
55°
52°
79%
0 in
340
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 32%
۸ بعدازظهر
d410
55°
52°
81%
0 in
342
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 36%
۹ بعدازظهر
n420
55°
54°
83%
0.02 in
346
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 74%
۱۰ بعدازظهر
n420
54°
50°
87%
0.03 in
350
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 84%
۱۱ بعدازظهر
n430
54°
50°
90%
0.04 in
353
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hansaviertel را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه