Hansaviertel پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
یکشنبه
اردیبهشت ۲۶
15 h 47 min
۵:۰۹ قبل‌ازظهر
۸:۵۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
54°
52°
82%
0 in
191
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 24%
۱ قبل‌ازظهر
n400
52°
50°
85%
0 in
188
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 12%
۲ قبل‌ازظهر
n400
52°
50°
88%
0 in
184
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
52°
50°
88%
0 in
185
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
52°
50°
88%
0 in
185
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
50°
46°
92%
0 in
185
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
50°
46°
93%
0 in
198
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
52°
50°
87%
0 in
208
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
52°
48°
81%
0 in
216
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
55°
54°
75%
0 in
220
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
57°
55°
73%
0 in
224
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
59°
59°
71%
0 in
229
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 32%
۰ بعدازظهر
d210
61°
61°
68%
0 in
224
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 35%
۱ بعدازظهر
d200
61°
59°
65%
0 in
220
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 24%
۲ بعدازظهر
d400
63°
63°
59%
0 in
216
9
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 20%
۳ بعدازظهر
d300
63°
63°
53%
0 in
220
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 32%
۴ بعدازظهر
d300
63°
63°
51%
0 in
224
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 35%
۵ بعدازظهر
d200
61°
59°
52%
0 in
227
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 12%
۶ بعدازظهر
d310
61°
59°
57%
0.01 in
220
9
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 18%
۷ بعدازظهر
d200
59°
59°
62%
0 in
210
7
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 22%
۸ بعدازظهر
d310
57°
57°
72%
0 in
188
4
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 22%
۹ بعدازظهر
n200
54°
54°
80%
0 in
194
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۰ بعدازظهر
n100
54°
54°
82%
0 in
199
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
52°
50°
83%
0 in
202
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hansaviertel را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه