Umm Suqeim Park پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
دوشنبه
فروردین ۳۰
12 h 49 min
۵:۵۳ قبل‌ازظهر
۶:۴۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
77°
82°
78%
0 in
225
7
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
75°
81°
81%
0 in
212
7
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
73°
77°
82%
0 in
207
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
73°
79°
83%
0 in
202
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
72°
75°
84%
0 in
198
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
70°
73°
83%
0 in
194
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
70°
73°
83%
0 in
190
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
72°
75°
77%
0 in
186
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
75°
79°
70%
0 in
217
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
81°
84°
63%
0 in
243
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
84°
86°
54%
0 in
259
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
86°
88°
52%
0 in
267
11
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
88°
90°
51%
0 in
275
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
88°
90°
50%
0 in
283
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
88°
90°
49%
0 in
283
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
88°
90°
50%
0 in
283
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
86°
88°
52%
0 in
283
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
84°
86°
56%
0 in
283
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
84°
88°
60%
0 in
282
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
82°
86°
64%
0 in
282
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
81°
84°
68%
0 in
284
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
81°
84°
70%
0 in
290
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
79°
82°
71%
0 in
304
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
81°
86°
71%
0 in
205
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Umm Suqeim Park را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه